Klinikken er fuldt åben for konsultationer, men det er fortsat vigtigt at være opmærksom på følgende.

Er du blevet testet for CV19, må du ikke komme på klinikken før du har et svar på test, som selvfølgelig skal være negativ.

Det kan være en god ide at medbringe et mundbind, såfremt at behandlingen kræver ansigt til ansigts kontakt mellem dig og behandler.

Er du i tvivl om dine symptomer, er det vigtigt at du kontakter os ift. din aftale på klinikken.

 

* Ved fremmødekonsultation skal denne så vidt muligt foregå med en afstand på 1-2 meter mellem borger og behandler.

* Ud over ovennævnte skal en række tiltag iværksættes hos alle parter for at reducere smitte blandt alle, der ses i praksissektoren, i private klinikker mv:

1) Information ved bookning af konsultation mv. i forhold til ikke at fremmøde ved symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen). Ligeledes informationer på indgangsdør til klinik mv.

2) Det anbefales, at alle borgere ved ankomst til klinikken udspørges om symptomer på COVID-19, på 1-2 meters afstand, og opfordres til at udføre håndvask eller hånddesinfektion.

3) Minimering af risiko for smittespredning i venteværelse mv. ved at lave minimum én meters afstand mellem siddepladser, fjerne aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv., fokus på hyppig og grundig rengøring, adgang til håndsprit i venteværelse om muligt og opfordring til borgerer om generel god håndhygiejne mv.

4) Fremme hensigtsmæssig adfærd ved at have plakaten: ‘Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre’3 på klinikdør/venteværelse.

5) Planlægge med færre fremmøde-tider (”booke med luft imellem”) så antallet af borgere i venteværelset på samme tid mindskes.

6) Alle kontakter skal være telefonisk visiterede, og der må ikke være mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.

7) Procedurer, der kræver tæt kontakt, begrænses til det mest nødvendige.

 

Venlig hilsen

Stadion Fysioterapi

 

 

----------------------------- 

 

Velkommen til Stadion Fysioterapi.

Stadion Fysioterapi blev grundlagt i 2001, da Atletion stod færdig. I 2005 overtog Aarhus Elite klinikken, og den blev en del af koncernen. Navnet var herefter Aarhus Elite Stadion Fysioterapi. I forbindelse med at Aarhus Elite skiftede navn til AGF A/S 1. januar 2018, vendte klinikken tilbage til sit oprindelige navn Stadion Fysioterapi, men vi er stadig en del af AGF A/S.

Stadion Fysioterapi fungerer som enhver anden klinik, og de kunder der kommer på klinikken, spænder fra ikke-idrætsaktive til motionister og eliteidrætsudøvere. Stadion Fysioterapi er således en klinik for alle.

På vores hjemmeside kan du læse om de specialer, vi arbejder med, og du kan se, hvilke behandlingsmuligheder vi råder over.

Vi bestræber os på at yde en høj service og en god kundekontakt. Mange år i branchen har givet os en solid faglig basis, og gennem årene har vi udbygget et tæt netværk, der giver os mulighed for en tværfaglig indsats. Den tætte tværfaglighed giver os de bedste muligheder for at hjælpe dig over den skade og de symptomer, du måtte have.

Velkommen til Stadion Fysioterapi.