Stadion Fysioterapi åbner langsomt op igen for behandling - og det sker med udgangspunkt i nedenstående retningslinjer udsendt af Sundhedsstyrelsen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os.

* Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt.

* Ved fremmødekonsultation skal denne så vidt muligt foregå med en afstand på 1-2 meter mellem borger og behandler.

* Ud over ovennævnte skal en række tiltag iværksættes hos alle parter for at reducere smitte blandt alle, der ses i praksissektoren, i private klinikker mv:

1) Information ved bookning af konsultation mv. i forhold til ikke at fremmøde ved symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen). Ligeledes informationer på indgangsdør til klinik mv.

2) Det anbefales, at alle borgere ved ankomst til klinikken udspørges om symptomer på COVID-19, på 1-2 meters afstand, og opfordres til at udføre håndvask eller hånddesinfektion.

3) Minimering af risiko for smittespredning i venteværelse mv. ved at lave minimum én meters afstand mellem siddepladser, fjerne aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv., fokus på hyppig og grundig rengøring, adgang til håndsprit i venteværelse om muligt og opfordring til borgerer om generel god håndhygiejne mv.

4) Fremme hensigtsmæssig adfærd ved at have plakaten: ‘Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre’3 på klinikdør/venteværelse.

5) Planlægge med færre fremmøde-tider (”booke med luft imellem”) så antallet af borgere i venteværelset på samme tid mindskes.

6) Alle kontakter skal være telefonisk visiterede, og der må ikke være mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.

7) Procedurer, der kræver tæt kontakt, begrænses til det mest nødvendige.

Disse behandlinger er relevante

Indsatser, der som udgangspunkt skal tilbydes:

* Akutte smertetilstande betinget af smerter i nakke/hoved og bevægeapparatet med betydeligt påvirket funktionsevne, herunder bækkenløsning.

* Igangværende behandlingsforløb, hvor udsættelse vil medføre forværret behandlingsresultat, herunder varigt eller længerevarende funktionsevnetab

Indsatser, der ud fra en konkret faglig vurdering skal tilbydes:

* Nye forundersøgelser og igangværende behandling af tilstande, som borgeren har levet med længe og som ikke er helbredstruende, fx be-handlinger af kronisk træthed, koncentrationsbesvær mv.

Venlig hilsen

Stadion Fysioterapi

 

 

----------------------------- 

 

Velkommen til Stadion Fysioterapi.

Stadion Fysioterapi blev grundlagt i 2001, da Atletion stod færdig. I 2005 overtog Aarhus Elite klinikken, og den blev en del af koncernen. Navnet var herefter Aarhus Elite Stadion Fysioterapi. I forbindelse med at Aarhus Elite skiftede navn til AGF A/S 1. januar 2018, vendte klinikken tilbage til sit oprindelige navn Stadion Fysioterapi, men vi er stadig en del af AGF A/S.

Stadion Fysioterapi fungerer som enhver anden klinik, og de kunder der kommer på klinikken, spænder fra ikke-idrætsaktive til motionister og eliteidrætsudøvere. Stadion Fysioterapi er således en klinik for alle.

På vores hjemmeside kan du læse om de specialer, vi arbejder med, og du kan se, hvilke behandlingsmuligheder vi råder over.

Vi bestræber os på at yde en høj service og en god kundekontakt. Mange år i branchen har givet os en solid faglig basis, og gennem årene har vi udbygget et tæt netværk, der giver os mulighed for en tværfaglig indsats. Den tætte tværfaglighed giver os de bedste muligheder for at hjælpe dig over den skade og de symptomer, du måtte have.

Velkommen til Stadion Fysioterapi.